Apie LŽŪTA

Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija (LŽŪTA) – žemės ūkio technikos produkcijos gamintojus ir  pardavėjus, bei techniškai aptarnaujančias įmones vienijanti organizacija.
LŽŪTA yra juridinių asmenų savanoriškai įkurta  1993 m. nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus teisinius aktus.
Asociacijos tikslai, ginti asociacijos narių teises ir interesus įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse institucijose, sudaryti kuo palankesnę verslo aplinką jų siūlomų paslaugų teikimui, vienyti ir koordinuoti asociacijos narių veiklą bei tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti socialinę atsakomybę ir siekti kartu technologinės pažangos bei tvarumo šalies žemės ūkio sektoriuje. 
Adresas:

Kęstučio g. 9, LT-08118 Vilnius

el.paštas:

info@lzuta.lt

Tel.nr.

+370 671 02451