Atnaujinta Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos veikla

Šių metų vasario mėn. atnaujinta Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos veikla. Visuotinio narių susirinkimo metu žemės ūkio technikos bendrovės UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Stokker“, UAB „Baltic Agro Machinery“ ir UAB „Agrokoncerno technika“ iniciatyva buvo atgaivinta asociacijos veikla, o naujuoju asociacijos vadovu išrinktas – Erikas Bėrontas.

Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija yra juridinių asmenų 1993 metais savanoriškai įkurta nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus teisės aktus. Keletą paskutinių metų šios asociacijos veikla buvo neaktyvi ir galiausiai sustabdyta. Žemės ūkio technikos bendrovių vadovai vis dėl to matydami asociacijos naudą ir poreikį sušaukė aktyvių narių visuotinį susirinkimą bei atnaujino jos veiklą.

Asociacijos tikslai yra bendradarbiauti su žemės ūkio organizacijomis, ūkininkais bei institucijomis, ginti asociacijos narių teises ir interesus įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse institucijose, sudaryti kuo palankesnę verslo aplinką jų siūlomų paslaugų teikimui, vienyti ir koordinuoti asociacijos narių veiklą bei tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti socialinę atsakomybę ir siekti kartu technologinių inovacijų bei tvarumo šalies žemės ūkio sektoriuje.

Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija mato didelį potencialą žemės ūkio srityje ir nori, kad žemės ūkis būtų laikomas prioritetine Lietuvos ūkio šaka, todėl siekia bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, fondais, organizacijomis, juridiniais ir atskirais asmenimis, galinčiais suteikti visokeriopą paramą siekiant asociacijos tikslų.

Šiandien asociacijai priklauso penki nariai, kurių bendra apyvarta viršija 270 mln., Eur., bendrovėse dirba virš 500 darbuotojų. Esame atvira organizacija ir kviečiame buvusius narius ar naujas įmones, kurios gamina ar prekiauja žemės ūkio technika visoje Lietuvoje jungtis prie asociacijos veiklos ir taip sustiprinti asociaciją bei aktyvinti jos veiklą, – teigia Erikas Bėrontas.