Kokia žemės ūkio technika rieda Lietuvos laukuose? Apie žemės ūkio technikos registravimą spaudoje pasisako ir Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija.

Dienraščio “Kauno diena” rašinys.

Prieš keletą metų vogtos žemės ūkio technikos įregistravimo skandalas kelių savivaldybių valdininkams kainavo teistumą. Tačiau atrodo, kad registravimo tvarka vis dar skylėta.

Sertifikatas iš oro

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas patikėtas miestų ir rajonų savivaldybėms. Norintys registruoti pildo specialios formos prašymą, prideda reikalingus dokumentus, o jau savivaldybėse esančių skyrių specialistai atsakingi už minėtos technikos registravimą pagal galiojančias taisykles. Bet, kaip sakoma, taisyklės kuriamos tam, kad jas laužytume. Panašiai apie žemės ūkio technikos registravimą sako ir Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija. „Pagrindinis momentas, kad įstatymas liepia vienaip, o reikalai vyksta šiek tiek kitaip. Pagal statistikos skaičius matome, kad registruojama technika, kuri yra nesertifikuota, o registruoti galima tik sertifikuotą, ES standartus atitinkančią techniką. Tai nesunku atskirti, nes vienos įmonės turi sertifikatus, o kitos neturi“, – pastebėjo  asociacijos vadovas Erikas Bėrontas. Anot jo, iš devyniolikos Lietuvoje priekabas ir puspriekabes registravusių ir pardavusių įmonių gal tik penkios turi sertifikatus. Esą visos kitos sugeba priregistruoti nesertifikuotą techniką, kurios patikimumas neaiškus. „Pas mus įprasta, kad problemas imama spręsti tada, kai įvyksta nelaimė. Įsivaizduokite, kokia 20 t sverianti priekaba įvažiuoja į kokią nors mažą mašinytę su vaikais ir paaiškėja, kad ta priekaba neturi sertifikato. Tada stveriamasi už galvos, kaip čia taip be sertifikato tokia priekaba išvažiavo į kelius“, – hipotetinę situaciją piešė E.Bėrontas.Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos narių pastebėjimu, akis bado žemės ūkio technikos registre šiais metais registruotos ne tik puspriekabės ir priekabos, bet ir traktoriai. Dalis registre šios technikos yra atvežta iš Baltarusijos. Kiek jos – sertifikuota, didelis klausimas. Kitas klausimas, ar dėl karo Ukrainoje įvestos sankcijos negalioja žemės ūkio technikai? Pavyzdžiui, šiais metais pagaminta Baltarusijos įmonės traktoriaus priekaba „Bobruiskagromash“ Lietuvoje įregistruota šių metų balandžio 19 d. Ir tokių šiais metais pagamintų baltarusiškų traktorių ir priekabų, įregistruotų jau po karo Ukrainoje pradžios, yra toli gražu ne vienas.

„Kauno diena“ kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją ir paprašė pakomentuoti pastebėjimus dėl žemės ūkio technikos registro.„Kol kas ministerija skundų nėra gavusi. Jeigu vis dėlto tokių atvejų yra,  kyla klausimas, kaip nauja technika iš Baltarusijos gali būti įvežama per sieną į Lietuvą arba bet kurią kitą ES šalį? Kas kontroliuoja šios technikos įvežimą?“ – tokį atsakymą pateikė Žemės ūkio ministerijos Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyriaus atstovai.

Savotiškas žaidimas

Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos atstovų aiškinimu, kai įmonės parduoda naujus traktorius ar priekabas, taikomi griežti sertifikavimo reikalavimai. Mašinų bandymo stoties (MIS) puslapyje įdėti visų modelių traktoriai, kurie atitinka ES reikalavimus ir juos galima sertifikuoti. Šiuo sąrašu vadovaujasi registratoriai miestuose ir rajonuose, pagal jį registruoja ūkininkų ar juridinių asmenų įsigytą techniką Lietuvoje. Galimai nelegalus traktorių pirkimas ir pardavimas susijęs su Minsko gamyklos MTZ traktoriais. Lietuvoje yra šios gamyklos atstovų. Asociacijos nariai įtaria, kad atvežami nauji traktoriai, bet teisiškai juos registruojant traktuojami kaip naudoti, nes būna anksčiau registruoti Baltarusijoje arba kartais ir kitoje šalyje. Tad, registruojant Lietuvoje, šie traktoriai jau laikomi naudotais. Taip išvengiama ES reikalavimo dėl privalomo išmetamųjų dujų kiekio ir kitų šiandieninių reikalavimų. Tarkime, registruojamas MTZ820 traktorius, kuris atitinka gerokai seniau galiojusius ES reikalavimus. Šiandien galioja jau didesni reikalavimai. Vadinasi, registruojami nauji traktoriai atitinka tik senesnį standartą, nors pagal pagaminimo datą turėtų atitikti naujausią. Šią aplinkybę esą lemia tai, kad traktorius jau būna kartą registruotas, na, kad ir pas bobutę Baltarusijoje. Aritmetika čia paprasta – šis traktorius, teigiama, yra perpus pigesnis nei atitinkantis šiandien galiojančius ES standartus. Asociacijos atstovai svarsto, kad greičiausiai, kai nuvykstama registruoti, savivaldybių specialistai mato, kad toks modelis egzistuoja ir yra įtrauktas į registrą. Vadinasi, kažkas patikrino, turi sertifikatą ar ne, ir ramu. Taip pat registre nurodoma, kokios priekabos yra registruotinos – naujos, nenaudotos – pagal esamą datą. Tačiau tokia priekaba, kaip 3PTS12, esą šiandien registre neturėtų būti grafoje prie naujų, nes neturi šiuo metu reikalingo sertifikato.

Slidūs niuansai

Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos nariai primena buvusio žemės ūkio ministro Broniaus Markausko laikais patvirtintą tvarką, pagal kurią buvo galima registruoti tik tuos naudotus traktorius, kurie pagal gamybos metus atitinka tų metų reikiamą ES standartą. „Kitaip tariant, buvo bandoma užkirsti kelią galimoms machinacijoms. Ši tvarka kažkaip užsimiršo. Užsimiršo ir tai, kad, registruojant ir naudotus traktorius, jie turi atitikti gamybos reikalavimus. Pastebime, kad tokie traktoriai įvežami ir parduodami. Tai akivaizdžiai matyti vertinant duomenis registre“, – aiškino E.Bėrontas. Traktorius yra su dyzeliniu vidaus degimo varikliu, todėl po didinamuoju stiklu patenka dėl CO2 išmetimo. Aišku, ne tik CO2 išmetimo parametrą turi atitikti šiandienos traktoriai ar priekabos. Reikalavimų yra ir daugiau – darbų saugos, vibracijos, hidraulikos ir kiti. Tuo tarpu priekaba turi atitikti tik CE standartą. Vis dėlto pagrindinė problema – technikos sertifikatai. „Dėl tam tikrų traktorių ir priekabų – keista situacija. Viską lemia savivaldybės skyriaus ar vieno sprendžiančio žmogaus supratimas apie registraciją. Anksčiau nereikėjo net nuotraukos pridėti prie registruojamos technikos. Galėjai registruoti priekabą, nors iš tiesų tai traktorius. Dabar registruojant jau turi įkelti nuotraukas, kad priekaba nebūtų vadinama traktoriumi. Bet ar tikrai savivaldybės skyriaus specialistas kiekvieną kartą nuvyksta į vietą patikrinti, ar registracijos prašyme nurodyti duomenys atitinka tikrovę?“ – registro duomenų pasėtomis abejonėmis dalijosi E.Bėrontas.

Kieno atsakomybė?

Žemės ūkio technikos registravimo tvarka skelbiama Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) tinklalapyje. Žemės ūkio technika Lietuvoje buvo pradėta registruoti seniai, nuo 1964 m. Iš pradžių buvo registruojami tik traktoriai ir jų priekabos. Nuo to laiko šią techniką visada registravo rajoninės žemės ūkio valdymo grandys: žemės ūkio valdybos, rajonų valdybų žemės ūkio skyriai, apskričių viršininkų administracijų kaimo reikalų departamentų rajonų žemės ūkio skyriai, savivaldybių administracijų žemės ūkio skyriai. Traktoriai, jų priekabos, vėliau ir savaeigės mašinos buvo registruojami pagal žemės ūkio ministro patvirtintas taisykles. Kiekvienas rajonas tvarkė savo rajono registracijos duomenis, išdavė dokumentus ir valstybinius numerius. Registro centrinė duomenų bazė nebuvo kaupiama, tik svarbiausi duomenys buvo perduodami Žemės ūkio ministerijai. 2006 m. registras buvo modernizuotas, pertvarkytas pagal šiuolaikinius teisės aktų reikalavimus ir įsteigtas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras. Tačiau ministerija teigia nepastebinti, kad galimai neleistinos technikos registravimas būtų tendencija. „Retai, tačiau pasitaiko galimų piktnaudžiavimo atvejų registruojant Žemės ūkio techniką, priekabas, keturračius, tačiau ŽŪM iš karto į juos reaguoja siųsdama raštus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ir konkrečiai savivaldybei su raginimu užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys ir informacija būtų nedelsiant ištaisyta, atnaujinta arba papildyta, išskyrus tuos atvejus, kai Registro duomenų netikslumų atsiranda dėl savivaldybių administracijų kaltės, ir nedelsdama apie tai praneša savivaldybių administracijų atsakingiems asmenims, kurie informuoja Registro objekto savininkus ir prireikus keičia anksčiau išduotą registracijos liudijimą ar techninės apžiūros taloną, arba valstybinį numerį“, – rašoma „Kauno dienai“ atsiųstame komentare apie galimus piktnaudžiavimo atvejus. Paprašėme įvertinti ministerijos Žemės ūkio technikos asociacijos atstovų pastebėjimus apie atvejus, kai šiais metais pagaminti baltarusiški traktoriai, priekabos registruojamos kaip naudotos, tačiau  neatitinka šių dienų ES reikalavimų. „Pažymėtina, kad čia galimas skirtingas teisės aktų nuostatų interpretavimas. Pasitaiko atvejų, kai savivaldybės darbuotojai mano, kad technika jau registruota ES ir laikoma naudota, dėl to Lietuvoje ji yra perregistruojama. Visos ES šalys, registruodamos naujus ar naudotus traktorius, priekabas, importuotus iš trečiosios šalies, privalo laikytis 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros nuostatų“, – situaciją vertino ministerija. ŽŪM nesiėmė aiškinti apie galimą nesertifikuotos technikos registravimą ir pastebėjimų apie naujus baltarusiškus traktorius ar priekabas, esančias šalies žemės ūkio technikos registre. „Ministerija atkreipia Jūsų dėmesį, kad įregistravimą, perregistravimą ir išregistravimą vykdo savivaldybių administracijos, jie vertina technikos priemonę ir registracijai pateiktus dokumentus. Norint įvertinti, ar technika įregistruota pagal reikalavimus, reikia žinoti konkretų atvejį ir kreiptis į savivaldybę“, – atsakomybės kratėsi ŽŪM.

Praeities nuodėmės

2019 m. du Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus ir du Vilkaviškio savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistai buvo nuteisti lygtinėmis bausmėmis už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir siekiant turtinės naudos bei neteisėtą vogtos technikos įregistravimą. Nuteisti buvo ir nusikalstamos veikos organizatoriai ir jų bendrininkai.Teisėsaugos pareigūnai nustatė, kad neteisėtai buvo įregistruota 119 žemės ūkio technikos ir keturračių motociklų. Dalis registruotos technikos buvo pagrobta Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Tyrimo metu nustatyta, kad nusikaltėliai gaudavo iš bendrininkų pavogtų keturračių motociklų ir kitos žemės ūkio technikos techninius duomenis ir asmenų, kuriems ši technika bus parduodama arba kurių vardu ji bus fiktyviai registruojama, asmens dokumento kopiją ir gyvenamosios vietos adresą. Paskui šie duomenys būdavo suklastojami, jiems išrašant Didžiosios Britanijos nuolatinio eksporto liudijimus, Vokietijos transporto priemonės registracijos liudijimus, taip pat Ispanijos transporto priemonės techninės apžiūros korteles ar Džordžijos valstijos sertifikatus. Suklastojus technikos dokumentus, ji būdavo apdraudžiama, sumokama už jos registravimą. Tuomet nusikalstamos schemos organizatorius kreipdavosi į Kauno ir Vilkaviškio savivaldybes, kad ši technika būtų įregistruota Lietuvos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre konkretaus asmens vardu ir būtų galima gauti technikos registracijos liudijimus, techninės apžiūros talonus, valstybinius numerius. Nuteisti savivaldybių specialistai registracijos liudijimus išrašydavo neapžiūrėję registruojamos technikos.Tyrimo metu nenustatyta, ar valdininkai gavo už tai atlygį, tačiau neatmetama galimybė, kad jie techniką galėjo registruoti tiesiog siekdami išlaikyti gerus santykius su šio nusikalstamo modelio kuratoriumi. Byloje devyniolika asmenų iš visos Lietuvos buvo pripažinti nukentėjusiaisiais. Dauguma jų nežinodami įsigijo vogtos technikos iš teisiamųjų.Dėl panašių machinacijų į teisėsaugos akiratį buvo pakliuvęs ir Kalvarijos savivaldybės administracijos valdininkas.

Šaltinis naujienų portalas “Diena.lt – https://m.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/kokia-zemes-ukio-technika-rieda-lietuvos-laukuose-1090059

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *